Ontstaan stichting

In 2011 hebben een aantal fietsvrienden het idee opgevat om deel te nemen aan Alpe d’HuZes. Een evenement ten behoeve van KWF-kankerbestrijding. Om zoveel mogelijk geld in te zamelen zijn er vanaf 2011 veel acties op touw gezet. Met diverse teams heeft StaVoord6 deelgenomen aan de edities van Alpe d’HuZes 2012 en 2013. In die twee jaar is ruim €150.000 euro opgehaald ten behoeve van de stichting Alpe d’HuZes.

Vanaf het najaar van 2013 is StaVoord6 een andere richting ingeslagen. De stichting heeft besloten om een koerswijziging in te zetten. Vanaf november 2013 zal al het geld wat wordt opgehaald gebruikt gaan worden voor de realisatie van een vakantiehuis voor mensen met een slechte levensverwachting. De stichting is vanaf dat moment verder gegaan onder de naam stichting Stavoord6huis.