Spelregels Santarun

Spelregels Stavoord6 Santarun

Door deel te nemen aan de Stavoord6 Santarun houdt in dat je de spelregels accepteert en er naar handelt.

De Stavoord6 Santarun is GEEN hardloopwedstrijd. Sportief deelnemen aan de Stavoord6 Santarun mag, maar deelnemers houden te allen tijde rekening met andere deelnemers én met het publiek. Deelnemers maken gebruik van de openbare weg en volgen de aanwijzingen van de organisatie zonder voorbehoud op.

Deelnemers aan de Stavoord6 Santarun zijn gekleed in het originele Stavoord6 Santarun Kerstmanpak en ontvangen onderweg, uitsluitend op vertoon van hun persoonlijke startnummer, hapjes en drankjes bij de tussenstops.

 

Personen van 12 jaar of jonger nemen  à € 10,- deel aan de Stavoord6 Santarun en ontvangen langs het parcours een hapje en een alcoholvrij drankje. Na afloop is er een leuke herinnering.

Overige deelnemers nemen deel aan de Stavoord6 Santarun à € 17,50. Na afloop mag iedereen met de enige echte kerstman op de foto. Iedereen is welkom op de Après-Santa Party achter durp maar uiteraard wordt er onder de 18 geen alcohol verstrekt.

Zowel langs het parcours als tijdens de Après-Santa Party is het aan deelnemers jonger dan 18 jaar NIET toegestaan alcoholhoudende dranken te nuttigen. De organisatie van de Stavoord6 Santarun behoudt zich het recht voor deelnemers naar hun identiteitsbewijs te vragen. 

De organisatie van de Stavoord6 Santarun kan deelnemers jonger dan 18 jaar die desondanks alcoholische dranken nuttigen, uitsluiten van verdere deelname dan wel verwijderen.

De peildatum voor de bepaling van de leeftijd van de deelnemers is zaterdag 23 december 2023.

Het startpakket bestaat uit: Startnummer, Compleet kerstmanpak (Broek, Jas, Riem, Muts en natuurlijk een baard!) Er zijn 2 maten van kerstmanpakken beschikbaar. Voor de hele kleintjes is kun je kiezen voor maat 140. De andere keuze is one size fits all.

Alle deelnemende Kerstmannen worden vanaf 15.30 uur verwacht op zaterdag 23 december as. Aansluitend staat de warming-up gepland en om 16.00 uur klinkt het startschot van de Stavoord6 Santarun.

Deelnemers maken gebruik van de openbare weg, houden rekening met andere mensen, met het publiek, met andere weggebruikers en volgen de aanwijzingen en instructies van de Stavoord6 Santarun-organisatie en van de betrokken vrijwilligers op.

Alle deelnemers zijn gekleed in het originele Stavoord6 Santarun Kerstmannenpak en hebben aan de voorzijde, goed zichtbaar hun startnummer aangebracht. Het is niet toegestaan om zonder startnummer deel te nemen.

Als een deelnemer zich heeft ingeschreven maar niet deelneemt, vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

Deelname is op eigen risico. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke bezittingen, schade of persoonlijk letsel ontstaan voor, tijdens of na afloop van het evenement.

Het spreekt vanzelf dat de deelnemers geen afval, bagage of Stavoord6 Santarun kleding achterlaten langs de route.

Voor situaties waarin de spelregels niet voorzien, beslist de organisatie van Stavoord6 Santarun Oud-Vossemeer.

Het BELANGRIJKSTE: houd rekening met elkaar en maak vooral heel veel plezier. Alle deelnemers lopen voor het goede doel! 

VEEL SUCCES en GENIET van de Stavoord6 Santarun!

Hoofdsponsor Santarun :