Doelstelling stichting

Doel Stichting:

Het ondersteunen van (landelijk en lokaal erkende) goede doelen in de meest ruime zin van het woord die het algemene nut en de samenleving in zijn algemeenheid beogen, het ondersteunen van andere algemeen nut beogende instellingen, het ondersteunen van particulieren met een ziekte en leveren van een bijdrage voor een behandeling tegen de ziekte die niet volledig wordt gedekt door een verzekering.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

Het organiseren van of deelnemen aan evenementen die ten doel hebben het bijeenbrengen van financiële middelen.