ANBI status

Wij zijn officieel erkend en hebben de ANBI status. Stichting Stavoord6 is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je een gift aan de stichting mag aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. En de stichting hoeft over de ontvangen donaties geen belasting te betalen.

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De Stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De Stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De Stichting en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken,alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling,daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De Stichting heeft een actueel beleidsplan.
 • De Stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De Stichting voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • De Stichting publiceert bepaalde gegevens op een internetsite (www.stavoord6.nl)