Giften en donaties

Mocht u een donatie of een gift willen doen dan kan dat natuurlijk altijd. Stichting Stavoord6 is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je een gift aan de stichting mag aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. En de stichting hoeft over de ontvangen donaties geen belasting te betalen.

Onze bankgegevens: NL33 RABO 0369 5743 11