Giften en donaties

Mocht u een donatie of een gift willen doen dan kan dat natuurlijk altijd.

Onze bankgegevens: NL92 RABO 0163 3263 20

Wij en de toekomstige gebruikers van het StaVoord6huis danken u voor uw bijdrage.