Giften en donaties

Mocht u een donatie of een gift willen doen dan kan dat natuurlijk altijd.

Onze bankgegevens: NL33 RABO 0369 5743 11